Download Ghost Windows 7 32 bit Ultimate link Google Drive

11308

Ghost Windows 7 Ultimate cập nhật tháng 1 2017.

Được thiết kết tối ưu cho máy có cấu hình yếu và máy chơi game vì đã tắt một số tính năng, hiệu ứng, tác vụ và dịch vụ mặc định. Bản ghost sử dụng cho máy boot với chế độ Legacy ổ cứng mbr.
Khuyến nghị: Khi đã kích hoạt, cài driver, phần mềm đầy đủ nên sử dụng phần mềm tạo ghost như onekey hoặc true image để sao lưu lại hệ điều hành.

LINK DOWNLOAD GOOGLE DRIVER: Ghost Windows 7 32 bit Ultimate

Mật khẩu: matma.red

Bình luận qua Facebook