Phát Huy Tư Duy Giải Nhanh Sóng Cơ – Sóng Điện Từ Vật Lý – Ôn thi THPT – Link Google Drive

2630

Phát Huy Tư Duy Giải Nhanh Chuyên Đề Sóng Cơ – Sóng Điện Từ Vật Lý

Các năm trước chuyên đề Sóng Cơ – Sóng điện từ chỉ chiếm chưa đầy 1 điểm thì năm 2017 chuyên đề này chiếm đến 9/40 câu trong bài thi Vật lí.

Cuốn Phát Huy Tư Duy Giải Nhanh Chuyên Đề Sóng Cơ – Sóng Điện Từ Vật Lý với lý thuyết và bài tập trắc nghiệm, đặc biệt được giải cực chi tiết theo 3 bước: Tư duy tìm lời giải – giải chi tiết – nhận xét dạng bài sẽ giúp em nắm chắc tất cả các nội dung quan trọng trong phần Sóng Cơ – Sóng điện từ.

Với 2 phần là Sóng Cơ Học, Dao động và sóng điện từ cùng 8 chuyên đề

– Chuyên đề 1: Đại cương sóng cơ

– Chuyên đề 2: Giao thoa sóng cơ

– Chuyên đề 3: Sóng dừng

– Chuyên đề 4: Sóng âm

– Chuyên đề 5: Các bài tập tổng hợp và nâng cao sóng cơ

– Chuyên đề 6: Mạch dao động

– Chuyên đề 7: Sóng điện từ

– Chuyên đề 8: Các bài tập tổng hợp và nâng cao dao động và sóng điện từ

Đặc biệt, sách còn tặng kèm Sơ Đồ tư Duy tóm tắt mọi kiến thức về Sóng Cơ – Sóng Điện Từ. Sơ đồ tư duy thay thế mọi cuốn cẩm nang – sổ tay, bao gồm hướng giải tất cả các dạng bài chuyên đề Sóng Cơ – Dao Động Cơ .

Link download Google Drive: Phát Huy Tư Duy Giải Nhanh Sóng Cơ – Sóng Điện Từ Vật Lý

Bình luận qua Facebook